Súkromné umelecké a športové gymnázium, Zvolen

Súkromné umelecké a športové gymnázium, Zvolen

Kalinčiakova 87
96001 Zvolen
IČO: 42002907

Informácie o inštitúcii Súkromné umelecké a športové gymnázium, Zvolen

Súkromné umelecké a športové gymnázium
Pink Harmony Academy vo Zvolene

ponúka nasledovné odbory:

Šport - 79025 77- všetky druhy

• športová a telesná príprava je zabezpečená v rozsahu
 10 hodín týždenne (sauna, bazén, fitnes)
• záujemcov o štúdium športu prijímame aj bez členstva
 v športových kluboch, stačí záujem o telesnú výchovu
• študenti športovej prípravy si môžu vybrať štúdium na
 rôznych vysokých školách (pedagogika, trénerstvo,
 telesná výchova, manažment telesnej výchovy)
• podmienkou prijatia sú talentové skúšky.

Umenie - 79025 – výtvarné, hudba, spev, herectvo

• študenti majú alternatívny študijný plán - všeobecnovzdelávacie    
 predmety obohatené o konzervatoriálne štúdium
• hra na nástroji - klávesové, strunové, dychové, bicie, hra v kapele
• spev - študent rozvíja svoje schopnosti a zručnosti
 v speve podľa vlastného výberu - operný alebo
 muzikálový/popový
• hudobno - dramatické umenie - je zamerané na praktické
 predmety - herectvo, tanec, spev so zameraním na muzikálovú   
 interpretáciu
• výtvarné umenie - študent rozvíja svoje schopnosti a zručnosti
 v maľbe, kresbe, grafike, PC grafike a základoch fotografovania
• podmienkou prijatia sú talentové skúšky

S kým môžete prísť do kontaktu?


PaedDr., Mgr. art. Ingrid Pinková ArtD., na t.č. 0905 618 850

Kde nás nájdete?

Zobrazit